sokół

Piąteczka #61

Zaucha, Boil­er Room, MacAskill, rysown­ik z insta­gra­ma i mądrzy ludzie rekomen­du­ją­cy mądre lek­tu­ry. Pięć ciekawych linków z okazji piątku. Czyli piąteczkowa Piąteczka.

Smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #61

Sztos Alert #7

Gdy­bym patrzył na tek­sty przez pryz­mat lajków, to mógłbym się zas­tanaw­iać czy ten cykl ma w ogóle sens. Bo wyjątkowych liczb to on nie wykręca.

Na szczęś­cie mam to jed­nak w nosie. A z różnych rozmów wyni­ka, że zaglą­da Was tu całkiem sporo. Więc dziś kole­j­na dawka utworów, które w ostat­nim cza­sie zagoś­ciły w moich słuchawkach częś­ciej niż raz. Smacznego.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #7

Wojtek, Boguś i Jaś

Jeżeli wierzyć licznikowi na Fejsie, w ciągu dwóch dni wspól­ny klip Sokoła, Lindy i John­niego Walk­era został już wyświ­et­lony pon­ad 1,2 mil­iona razy.

Ten klip mógł­by znaleźć się w poniedzi­ałkowych Sztosach. Miał znaleźć się w jutrze­jszej Piąteczce. Ale okazu­je się, że mam do powiedzenia na jego tem­at tyle, że star­czy na osob­ny tekst.

Zatem: smacznego.

Czy­taj dalej »Wojtek, Boguś i Jaś

Podsumowanie tygodnia #12: 1 — 7.04

Ostat­nio cały czas nie mam cza­su. Końcówka trwa­jącego pon­ad rok pro­jek­tu (Bridgy Jones jeszcze w kwiet­niu trafi do sprzedaży), week­endowe klipy z ekipą Exform­ers, zbliża­ją­ca się impreza urodzi­nowa i siłow­n­ia od cza­su do cza­su… Wszys­tko to powodu­je, że wiec­zorem padam na pysk i jedyne na co mam ochotę, to włącze­nie odcin­ka Fol­low­ingSons of Anar­chy czy House of cards i zro­bi­e­nie sobie drin­ka na lep­szy sen.

Ale, ale… Nie zamu­lam. Podsumowuję.

Czy­taj dalej »Pod­sumowanie tygod­nia #12: 1 — 7.04