fbpx
Przejdź do treści

Piąteczka #61

Zaucha, Boil­er Room, MacAskill, rysown­ik z insta­gra­ma i mądrzy ludzie rekomen­du­ją­cy mądre lek­tu­ry. Pięć ciekawych linków z okazji piątku. Czyli piąteczkowa Piąteczka.

Smacznego!

Hiphopowy bojler

Orga­ni­za­torom pier­wszych Boil­er Roomów od początku przyświecały dwa założe­nia. Chcieli stworzyć cykl dość eli­tarnych imprez, które na żywo doświad­czać mogło wąskie grono wta­jem­nic­zonych osób, a jed­nocześnie… udostęp­ni­ać je całe­mu światu. Imprezy z początku wys­tar­towały w Lon­dynie i streamowane były za pomocą plat­formy UStream. Z cza­sem cykl zaczął rozprzestrzeni­ać się po całym świecie, a w 2014 dotarł również do Polski.

Doty­chczas kojarzyłem Boil­er Roomy wyłącznie z moc­no klubową muzyką. Dlat­ego pod­niosłem wysoko brew, gdy usłysza­łem, że na kole­jnej lokalnej edy­cji wys­tąpią stołeczni raperzy.

Imprezę zapowiadał kilku­min­u­towy film, w którym Steez, Otso­chodzi i Wojtek Sokół opowiada­ją o tym, czym dla nich jest rap i jak to się stało, że robią to co robią.

Impreza odbyła się z końcem wrześ­nia w przestrzeni nieist­niejącego już, leg­en­darnego Klubu 55 mieszczącego się w Pałacu Kul­tu­ry. Na sce­nie wys­tąpili PROBL3M, Pezet, Ras­men­tal­ism i Sokół. Każdy z nich zagrał około pół­godzin­ny set składa­ją­cy się z najważniejszych swoich numerów. Ale dochodz­iło też do fajnych koop­er­acji — Pezet zagrał ze Steezem i Oskarem:

… a Ras­men­tal­ism z Sokołem:

Niespodzianką było również pojaw­ie­nie się na kil­ka min­ut na sce­nie Młodego Jana, który wykon­ał trzy swo­je utwory:

Pełne kon­cer­ty zna­jdziecie na dedykowanej wydarze­niu pod­stron­ie Boil­er Room.

Klikaj tutaj: [ klik klik klik ]

boiler-room

25 lat bez Zauchy

Cztery lata temu ser­wis ScreenAgers uznał “Byłaś ser­ca biciem” Zauchy za Pol­ską Piosenkę Wszech Cza­sów. W świet­nym tekś­cie uza­sad­ni­a­ją­cy duet autorów Bałuk / Słom­ka tymi słowa­mi pod­sumował kari­erę artysty:

Andrzej Zaucha – prześwi­et­lona klisza w opasłym albu­mie pol­skiej muzy­ki, urwana opowieść bez hap­py endu

W tym tygod­niu minęła 25. roczni­ca śmier­ci Zauchy. To dobra okaz­ja, żeby odświeżyć sobie trochę jego sylwetkę.

Na początek pole­cam dwa, wygrze­bane z czeluś­ci jutub­ka stare dokumenty:

Dwadzieś­cia pięć lat nieobec­noś­ci Zauchy w wyjątkowy sposób ucz­cili Piotrek Anuszews­ki (czyli Dj Anusz) i Błażej Gór­ni­ak. Stworzyli wyjątkowy miks, którego od dwóch dni nie mogę przes­tać słuchać.

Pole­cam gorąco!

Odsłuch możli­wy również na Mix­cloudzie: [ klik klik klik ]

Nowy MacAskill

Są takie jutubowe epi­zody, które pow­tarza­ją się co roku. I jestem przeko­nany, że każdy z nich bankowo będzie trafi­ał do Piąteczek (o ile w przyszłoś­ci będą się takowe ukazy­wać). Pier­wszą z nich są Gymkhany Kena Bloc­ka (tegorocz­na w odcinku #58), drugim — snow­boar­d­owa seria “One of these days” Can­dide’a Thovexa (o której pisałem w Piąteczce #37), trzec­im — rowerowe wari­ac­je Dan­ny’ego MacAskil­la, o którym mogliś­cie przeczy­tać u mnie niecały rok temu, w odcinku #27.

Dan­ny właśnie wró­cił z nowym filmem. Jest sielankowo, trochę jak u Wesa Ander­sona i jak zwyk­le — spek­taku­larnie. Ale…

Tak samo jak w przy­pad­ku Gymkhany — poprzed­nia edy­c­ja zro­biła na mnie dużo więk­sze WOW. Ciekaw jestem Waszych wrażeń.

Mazańce z instagrama

W zeszłym tygod­niu rekomen­dowałem Wam insta­gramowy pro­fil Sub­way Doodle.

Dziś poz­na­j­cie Lucasa Leviana — rysown­i­ka, który również podra­sowu­je zdję­cia swoi­mi postaciami.

Zobacz pro­fil: [ klik klik klik ]

Mądrzy ludzie rekomendują

Co łączy Mar­ka Zucker­ber­ga z Lar­rym Page’m, Sama Alt­mana z Elonem Muskiem, a Steve’a Job­sa ze mną? Odpowiedź brz­mi: książki.

Dwaj pier­wsi wśród najważniejszych książek w swoim życiu wspól­nie rekomen­du­ją “Sure­ly You’re Jok­ing, Mr. Feyn­man!” Richar­da Fey­mana, dwaj kole­jni — “Zero to One: Notes on Star­tups, or How to Build the Future” Petera Thiela, a my z Job­sem obaj lubil­iśmy “Rok 1984” Orwella. Dogadałbym się pewnie też z Alt­manem, bo obu nam podobał się “Nowy wspani­ały świat” Hux­ley’a albo z Noah Kaganem, bo obaj lubimy Setha Godina.

A skąd to wszys­tko wiem? Z przy­go­towanego przez Booka­li­cious zestaw­ienia najważniejszych książek najważniejszych ludzi z branży tech­no­log­icznej. Inspirac­je w sam raz na jesi­en­no — zimowe wieczory!

Zobacz tutaj: [ klik klik klik ]

bookalicious