fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

I jak InternetBeta

#inter­net­be­ta to stan umysłu.

12002918_408981925974663_5229259695919149239_n

Po kilku lat­ach prz­er­wy znowu miałem okazję wybrać się do Kiel­narowej pod Rzes­zowem na praw­dopodob­nie najbardziej impre­zową spośród branżowych imprez.

Fajnie było spotkać starych zna­jomych, jeszcze fajniej zdobyć nowych.

Mery­to­rycznie najlep­sza edy­c­ja na jakiej byłem — sporo pod­sumowań, reflek­sji i twardych danych.

Muzy­cznie dzię­ki Rysom rown­ież najlepiej.

Towarzysko — jak zwykle.


 

J jak Jadłonomia

Jadłono­mia Mar­ty Dymek od kilku­nas­tu miesię­cy non stop jest na fali wzrostowej.

Z pewnoś­cią przysłużyła się do tego wydana w 2k14 nakła­dem Dwóch Sióstr książ­ka z roślin­ny­mi przepisa­mi. Ale tak na prawdę w 2k15 Mar­ta zaczęła zbier­ać plony ciężkiej bloger­skiej pra­cy. Przede wszys­tkim coraz częś­ciej moż­na było spotkać się poza inter­netem — na jed­nym z wielu warsz­tatów lub włącza­jąc telewiz­ję. Bo w październiku wys­tar­towała z autorskim pro­gramem „Zielona rewoluc­ja Mar­ty Dymek” w Kuchni+.

A w grud­niu wys­tar­towała nowa odsłona blo­ga. Z sza­tą graficzną zapro­jek­towaną przez moją dobrą zna­jomą z EPIEmil­ię Obrzut.

jadlonomia

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13