fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] 
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

K jak keep walking u Sokoła

O Sokole, Lindzie i John­nym Walk­erze pisałem już tutaj w dedykowanym poś­cie. Więc poz­woli­cie, że najpierw się w kawałku zacytuję:

Przede wszys­tkim – Sokół WOW. (…)

Zaraz po Wojtku – bit Du:It’a. (…)

Po trze­cie: pełno naw­iązań. W klip­ie i w warst­wie lirycznej. Zarówno do fil­mowej twór­c­zoś­ci Lindy, jak i tekś­cia­rskiej kari­ery Sokoła. (…)

Po czwarte: sza­cun dla brand man­agerów łychy, że wchodzą w pro­jekt, którego tekst nie jest wygładzony. (…)

I szcz­erze przyz­nam, że jed­nak boli mnie to, że ten klip nie jest po pros­tu reklamą.

Odsyłam Was do dedykowanego tek­stu, bo rozpisałem się tam nieco bardziej.

Mimo wszys­tko — całkiem zgrab­na kampania.


 

L jak Lvov

Dzi­ała od nieco pon­ad roku. Dziecko dwóch bun­town­ików (Katarzy­na Sośnierz, Woj­ciech Dagiel), którzy odes­zli z kor­po­ra­cyjnych sieciówek reklam­owych żeby móc znowu robić dobre rzeczy.

Dagiel dla Inter­ak­twynie rzekł tak:

Wielo­let­nie doświad­cze­nie poz­woliło nam zdobyć wiedzę, która pomoże naszym klien­tom wygrać z konkurencją nie tylko wielkoś­cią budże­tu, ale przede wszys­tkim pomysłem.

Duże agenc­je (…) zamieniły się w jed­nos­t­ki, które tylko chcą zaro­bić, a nie coś zro­bić. A sprowadze­nie roli kreaty­wnego do godzin w kosz­to­rysie dzi­ała nie tylko prze­ciw niemu, ale i w kon­sek­wencji prze­ciw intere­som klienta.

Pro­du­cent wód­ki Baczews­ki zadeklarował chęć współpra­cy jeszcze zan­im for­mal­nie zaw­iązał się Lvov. Najważniejszym efek­tem tej współpra­cy jest „Ostat­nia butel­ka”. Krótko i zwięźle: to najlep­szy sto­ry­telling w pol­skiej reklamie 2k15. Lvov przy­tulił za nią już KTRowe miecze i Grand Prix w między­nar­o­dowym konkur­sie Gold­en Drum.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] 
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13