fbpx
Przejdź do treści

Kim jestem?

Uszanowanko, jestem Aks

Od pon­ad 10 lat jestem inter­ne­towym twórcą. 

Od 2012 roku dzi­ałam pod ban­derą MyNameIsAks.com. Przez lata z dumą dzierżyłem tytuł najczęś­ciej nieczy­tanego blogera w Polsce. Dziś po pros­tu cieszę się, że tu jestem. I fajnie, że Ty jesteś tu ze mną.

Wcześniej, w lat­ach 2009 — 2013 prowadz­iłem ser­wis Exformers.com, w którym byłem odpowiedzial­ny m.in. za: budowanie i koor­dynowanie prac zespołu redak­cyjnego, tworze­nie kon­tentu, koor­dynowanie patronatów obe­j­mowanych przez ser­wis oraz współpracę z artystami.

MyNameIsAks.com to przestrzeń lajf­s­ta­jlowa. Sku­pi­am się tu przede na tem­at­ach kul­tur­al­nych (z muzy­czną specjalizacją).