macklemore

Sztos Alert #65

Z zeszło­ty­god­niowych postów wyni­ka, że mój powrót do pisa­nia zbyt wielu z Was nie zain­tere­sował. Nie ma się co dzi­wić — po roku mil­czenia, by o sobie przy­pom­nieć będę musi­ał się trochę napracować.

Ocieplanie wiz­erunku rozpoczy­nam od ser­wowa­nia muzy­cznych nowinek. W tym tygod­niu jest wyjątkowo świeżo — wszys­tkie propozy­c­je swo­ją pre­mierę miały w ciągu ostat­nich sied­miu dni. Smacznego!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #65

Koncerty zza biurka

Od bard­zo daw­na chci­ałem wprowadz­ić tu ser­ię Tiny Desk Con­cert. Dylemat mój pole­gał na tym, że… nie wiedzi­ałem od czego zacząć.

Najnowszy wys­tęp rozwiał wszys­tkie moje wąt­pli­woś­ci. Ale zan­im dojdziemy do Com­mona w Białym Domu (!), kil­ka słów z czym w ogóle mamy tu do czynienia.

Czy­taj dalej »Kon­cer­ty zza biurka

Piąteczka #15

W tym tygod­niu znalazło się kil­ka — mam nadzieję — ciekawych mate­ri­ałów, więc mimo przeprowadzkowej gorącz­ki udało się skleić kole­jną Piąteczkę.

O den­tyś­cie, który był didże­jem. O wege ter­ro­rys­tach. O pró­bie porozu­mienia pon­ad podzi­ała­mi. O butach, które darzę sym­pa­tią mimo tego, że noto­rycznie je dzi­u­raw­ię. I o nowym numerze artysty, który cier­pi na syn­drom poprzed­niej płyty.

O tym wszys­tkim dziś. Smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #15

Piąteczka #11

Wciąż nie mogę uwierzyć, że to już numer 11. Oraz w to, że komen­tarze, które w założe­niu miały się składać z dwóch zdań rozras­ta­ją się do takich rozmiarów.

Daj­cie jakoś znać czy dotr­wal­iś­cie do końca.

Zatem ofic­jal­nie: sie­manko, weekend!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #11