Muzyczny alfabet 2016 [świat]

MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Unders

Syria”

Nie przy­wykłem umieszczać tu poje­dynczych utworów, ale… po pier­wsze “Syr­ia” to bard­zo dobra pro­dukc­ja, po drugie… musi­ałem prze­cież coś umieś­cić pod U, żeby zamknąć alfabet…

Pochodzą­cy z Holandii pro­du­cent muzy­ki house popełnił jeszcze w 2016 kil­ka innych pro­dukcji, ale… żad­na nie przy­padła mi do gus­tu tak bard­zo jak “Syr­ia”. Bo to ide­al­na muzy­ka do pracy.

Sprawdź na: Spo­ti­fy

Tourist

U”

Tourist to reprezen­tant bry­tyjskiej sce­ny house. A w związku z tym, że nie jestem spec­jal­istą od tego gatunku to napiszę po pros­tu: ide­alne tło do pra­cy. Sprawdz­ił się wielokrotnie.

Sprawdź tu: Sound­cloud | Spo­ti­fy

Vulfpeck

The Beautiful Game”

Kole­jne odkrycie, które zawdz­ięczam Bandcampowi.

Słucha­jąc “The Beau­ti­ful Game” czułem się jak inżynier Mamoń. Banan nie schodz­ił mi z gęby, bo wciąż towarzyszyło mi poczu­cie, że… już to gdzieś słysza­łem. Bo inspiracji sły­chać tu wiele, ale niewąt­pli­wie na czoło wychy­la się sko­jarze­nie z… Jack­son 5.

I jeśli roz­grze­wanie klubowego parki­etu za pomocą wczes­nych nagrań Michaela jest już passe, to zde­cy­dowanie warto sprawdz­ić Vulf­pec­ka na placu boju.

Sprawdź na: Band­camp | YouTube | Spo­ti­fy

Villebillies

Holy Water”

Villebil­lies ury­wa dupę od pier­wszych dźwięków.

Przy pier­wszym kon­tak­cie, bazu­jąc na brzmie­niu i energii, myślałem, że mam do czynienia z kole­jnym zac­nym hiphopowym skła­dem z Aus­tralii. Okaza­ło się jed­nak, że to reprezen­tan­ci Louisville, Ken­tucky. I wszys­tko zaczęło się zgadzać.

Bo to taki… coun­try hip-hop. Moż­na sobie robić podśmiechu­j­ki, ale to na serio kawał dobrej płyty.

Sprawdź na: Band­camp | Spo­ti­fy


MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13