fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2016 [świat]

MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Wax Tailor

By Any Beats Necessary”

Jak­iś czas temu przeczy­tałem stwierdze­nie, że kole­jne pły­ty Wax Tai­lo­ra  są jak filmy. Fran­cus­ki mis­trz sam­plin­gu wprowadza do swoich albumów ele­ment fabuły, która prowadzi nas przez kole­jne utwory niczym niezwyk­le wcią­ga­ją­ca opowieść.

Na nowej pły­cie znaleźć moż­na wielu szanownych i różnorod­nych goś­ci. Bo usłyszeć tu moż­na i Ghost­face Kil­lah, i Raashana Ahma­da, i R.A. The Rugged Man, i Lee Field­sa, i Trick­y’ego. Na pewno będę się przyglą­dał wokalistce Idil (czyli ukry­wa­jącej się pod tym pseudon­imem Marie Plas­sard), bo śpiewa pięknie. I mam nadzieję, że słyszeć będę o niej dużo częściej.

Sprawdź na: YouTube | Spo­ti­fy

The XX

Singiel “On hold”

Chci­ałbym móc tu napisać, że “I see you” to najbardziej popowy i przys­tęp­ny masowe­mu słuchac­zowi album w kari­erze bry­tyjskiego The XX. Chci­ałbym tu napisać, że mimo otwar­ciu się na szer­szą pub­liczność zespół nie stracił swo­jego charak­terysty­cznego brzmienia, które wciąż wywołu­je dreszcze.

Chci­ałbym. Ale “I see you” ukaza­ło się w połowie sty­cz­nia 2017. Więc nie mogę.

Mogę nato­mi­ast napisać, że niezwyk­le ucieszyło mnie pojaw­ie­nie się w czwartym kwartale 2016 singla “On hold” zapowiada­jącego nowy album Bry­toli. Bo zaostrzył mi on apetyt na nowe nagra­nia ichże. Czas pokazał, że ten apetyt został zaspoko­jony. Ale o tym opowiem wam za rok.


MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13