Muzyczny alfabet 2014

Categories podsumowanie

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

gural

Od pewne­go cza­su obser­wu­ję w swoim otocze­niu zmęcze­nie kon­sumpcjonizmem i ciągłym życiem w biegu. Coraz częś­ciej roz­maw­iamy o chę­ci rzuce­nia wszys­tkiego i przeprowadzki w Bieszczady. Albo cho­ci­aż żeby zacząć sprzedawać marchewki na Kleparzu.

Oczy­wiś­cie, chwilę potem kończymy drugie piwo i wcześnie roz­chodz­imy się do domów, bo następ­ne­go dnia trze­ba wstać wcześnie i wpaść do jakiejś galerii na zakupy…

Głęboko wzdy­cham oglą­da­jąc „Watahę”. Nawet jeśli fabuła miejs­cami jest koślawa i ostat­ni odcinek zostaw­ia spory niedosyt. Ale wilki, sza­łasy w lesie i bieszczadzki sky­line rekom­pen­su­ją to wszys­tko.

I „Man­dala” Gurala doskonale wpisu­je się w to wszys­tko.


hatti

Kole­jny zapra­cow­any muzyk. Najpierw wydane na początku roku solowe „Wor­ship Noth­ing”. Jego elek­tron­iczny, ambi­en­towy dub doskonale sprawdza się, gdy „pan ma relaks”, czyli do wylegi­wa­nia się w łóżku z na wpół zamknię­tymi ocza­mi.

Koniec roku przyniósł wspól­ny pro­jekt z Mikoła­jem Buga­jakiem, czyli HV/Noon.

Krążek trochę instru­men­tal­ny, trochę z gościn­nym udzi­ałem wokalistów. I choć instru­men­tale dopra­cow­ane są w każdym naj­drob­niejszym szczególe, to do gus­tu przy­padła mi właśnie ta dru­ga część albu­mu.

W kilku miejs­cach to fajny trib­ute dla stare­go Gram­matika — trochę odniesień, trochę cutów, ale przede wszys­tkim — Noon, Eldoka (gościn­nie w „Wilku”) i Jotuze („Heimat”) w końcu po kilku lat­ach pojaw­ia­ją się na jed­nym krążku. Trochę żal, że nie w jed­nym utworze, ale i tak fajnie.

Pier­wszy odsłuch „Wilka” skwitowałem stwierdze­niem:

Noon i Eldo to zde­cy­dowanie jed­no z najbardziej ulu­biony­ch przeze mnie połączeń w naszej rap grze.

Inne moc­ne pozy­c­je z krążka to „Europa cen­tral­na” rapowana przez Hade­sa czy „99” Ostre­go. Ale gdy­bym miał wybrać najbardziej ulu­biony numer z tej pły­ty, to staw­iam na Małpę i jego „Jak­bym nie miał celu”.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]