fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2014

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

xxanaxx

Tem­po roz­wo­ju kari­ery Xxanaxxu jest dla mnie swego rodza­ju fenomen­em. Klaudię Szafrańską usłysza­łem pier­wszy raz w X Fak­torze (z którego odpadła na etapie domów jurors­kich #ktomaw­iedziećten­wie). Sekundę później dowiedzi­ałem się, że wraz z Michałem Wasilewskim jako Xxanaxx pod­pisali kon­trakt z Gro­hem na wydanie epki w U Know Me Records. Pełnowymi­arowy album wypuś­cili nato­mi­ast u major­sa — Warn­er Music Poland.

Równocześnie… z niewiadomych przy­czyn wracam do ich twór­c­zoś­ci nie­jako z doskoku. “Tri­an­gles” nie było mate­ri­ałem, po który się­gałem by stu­diować od des­ki do des­ki. Nie był płytą, która rotowała w moich słuchawkach. Nasze dro­gi raczej od cza­su do cza­su się krzyżowały w trak­cie eska­pad urządzanych na YT albo Spotify.

Nie zrozum­cie mnie źle — to na prawdę kawał świet­nej muzy­ki. Dam im jeszcze szanse, bo jeśli tem­po roz­wo­ju ich nie wypali, to zro­bią razem jeszcze dużo dobrych rzeczy.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=6etk6aKXxhA” title=“xxanaxx%20story”]


 

y

Yyyyyyy…

Nie bard­zo miałem pomysł kogo tu wstaw­ić, dlat­ego literkę Y należy czy­tać „z ang­iel­skiego” jako „why”. Czyli „dlaczego”. I dedyku­ję ten akapit… Kasowi.

Piotrze, pytam: dlaczego Two­ja pły­ta wciąż nie pojaw­iła się na mojej półce?

Ślę motywa­cyjnego kop­ni­a­ka i pozy­ty­wną energię wierząc, że będę mógł napisać na jej tem­at kil­ka peanów w przyszłorocznym podsumowaniu.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=r5oGLKq7MaM” title=“Kas%20hot16challenge”]


 

zjednoczenie

Zjed­nocze­nie wraca. Nadal jako trio, nadal z Krza­kiem i PabloPa­vo na pokładzie. Bez Reg­gaen­er­a­to­ra, którego zastąpił Diego. Ich powrót to dla mnie taka cieka­wost­ka, uderza­ją­ca w nos­tal­giczne tony, bo i dobrze wspom­i­nam ich wys­tęp kil­ka dobrych lat temu w nieist­nieją­cym już Błęd­nym Kole.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=pwcz2nGOBGg” title=“zjednoczenie%20soundsystem”]

Ale pojaw­ie­nie się Zjed­noczenia w tym zestaw­ie­niu to tylko pretekst, aby napisać tu o prawdzi­wym tytanie pra­cy, którym jest PabloPa­vo. Bo poza pracą nad soundsys­te­mowym mate­ri­ałem w min­ionym roku wydał z Ludzika­mi “Polor” i solowe “Tylko”.

Pablo z pły­ty na płytę umac­nia swo­ją pozy­cję głównego bar­da stol­i­cy. Piew­cę brud­nych zaka­marków mias­ta, ciem­nych bram i pod­wórek oraz kna­jp o niezbyt pewnej rep­utacji. Sto­ry­telling doprowadz­ił do takiej per­fekcji, że kończąc płytę mam ochotę na więcej. Na przykład w postaci książkowej.

Mój pew­ni­ak wśród nomi­nowanych do Pasz­portów Polityki.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=2Rvjsc_Qg7w” title=“pablo%20pavo%20i%20ludziki%20piosenka%20dancingowa”]

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]


 

Dro­gi czytel­niku, jeśli dotarłeś do koń­ca tego przy­długiego mate­ri­ału to wiedz, że ja to szanuję.

Prze­brnąłeś przez najdłuższy tekst jaki pow­stał do tej pory na tym blogu. Jeśli choć w jed­nym miejs­cu spodobało Ci się to co przeczy­tałeś — wesprzyj łap­ką w górę lub udostęp­nie­niem #żebro­la­j­ki. Jeśli w choć jed­nym miejs­cu coś Ci się nie spodobało — zostaw komentarz.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13