fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2014

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

plash

Patrząc na dzi­ałal­ność muzy­czną, jak i ilość zagranych imprez w Polsce i poza grani­ca­mi mam wraże­nie, że to był bard­zo dobry rok dla Marci­na. Pisałem tu już zarówno o jego debi­u­tanckim „Iso­la­tion”, jak i pro­jek­cie Flue, więc odsyłam Was do wcześniejszych tekstów.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=YO8h5VLnDZI” title=“plash%20wakeup%20call”]

Cieszy fakt, że 2015 zapowia­da się jeszcze lep­iej. Plash z początkiem sty­cz­nia napisał na fejsie:

Co zro­biłem przez ostat­ni miesiąc?
Ruszyłem mate­ri­ał na swo­ją 7mkę o której więcej info wkrótce.
Z Flue nakrę­cil­iśmy naprawdę konkret­ny klip i siadamy ter­az nad naszą płytą.
Po raz kole­jny (w sum­ie od początku tych zawodów) oga­r­ni­ałem z całym teamem mis­tr­zost­wa świa­ta Dj’s — IDA.
Zagrałem sporo świet­nych imprez (ukłony dla przy­byłych na nie:)
Znalazłem spooroo konkret­nych płyt! (dig­gin w zeszłym roku uważam za bard­zo owocny:)
Ruszyłem z Mr Krime wspól­ny mix do którego szykowal­iśmy się od daw­na. Ruszyłem też swój mix o którym również wkrótce przypomnę;)
(…)

Nie muszę oczy­wiś­cie dodawać, że na wszys­tkie zapowiedziane muzy­czne smakoły­ki CZEKAM Z NIECIERPLIWOŚCIĄ!


mazol

Na kwin­te­towe doko­na­nia Mazolewskiego nakierowała mnie jak­iś czas temu Karolka.

Wydana w 2014 “Pol­ka” nie mogła prze­jść obok mnie nieza­uważona cho­ci­aż­by ze wzglę­du wzię­cie na tapetę “Bomb­track” z reper­tu­aru Rage Against The Machine. Tych włas­nych inter­pre­tacji zac­nych utworów jest tu więcej, bo Mazolews­ki się­ga zarówno po Nir­vanę (“Heart-shaped box”), jak i bardziej współczesne “Get free” Major Laz­era (które zresztą wymieni­ałem w pod­sumowa­niu 2012 dla diggin).

Pojaw­ia­jące się na pły­cie cov­ery to przys­tan­ki w podróży. Trasie, która zaczy­na i kończy się w Rzymie, w między­cza­sie prowadząc przez Grochów, Gdańsk, Paryż, Berlin, Bangkok i Kraków.

Dlaczego aku­rat tędy?

Zabier­am Was w podróż. Odwiedza­jąc kole­jne inspiru­jące miejs­ca, zas­tanaw­iam się, kim jest POLKA w dzisiejszym świecie?…Ta nos­tal­gicz­na, sza­lona i kon­tem­pla­cyj­na muzy­cz­na opowieść jest naszą odpowiedz­ią na to pytanie.

Ej, sprawdź ten mate­ri­ał. Bo warto.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=kwjhE1CbLHM” title=“wojtek%20mazolewski%20quintet%20bombtrack”]

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13