fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2014

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

CHONABIBE1

Chonabibe czyli efekt współpra­cy muzyków z Geto Blas­ta i nieodżałowanego przeze mnie beat­box­owego składu Al-Fat­nu­jah. „Migrac­je” to doskon­ała instru­men­tal­nie ścież­ka dźwiękowa zeszłorocznego wyjaz­du na majówkę do Szczyrku. Do buja­nia głową i podśpiewywa­nia pod nosem. Albo i na całe gardło.

Będę wracał do tego krążka.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=nsYzAoATpgQ” title=“chonabibe%20co%20to%20jest”]


dwaslawy

Dwa swa­gi, którym w końcu sza­cunek zaczy­na się zgadzać. Cokol­wiek bym tu napisał i tak wyśmieją w niepow­tarzal­nym dla siebie stylu.

Ale to jeden z nielicznych łódz­kich składów (oczy­wiś­cie poza Ostrym), który w Krakowie wypeł­nia klub po brze­gi pub­liką, która zna każdy wers wszys­t­kich utworów. Ok, żeby być fair — żeby nabić górną salę Proza­ka 2.0 wystar­czy 100 — 150 osób, ale mam wraże­nie, że w przy­pad­ku reprezen­tan­tów Łodzi jest to tutaj i tak niezły wyczyn.

W każdym razie — wszys­tkie sin­glowe numery opub­likowane w 2014 upew­ni­a­ją mnie, że o wychodzą­cych w najbliższych dni­ach „Ludzi­ach sztosach” napiszę w podob­nym pod­sumowa­niu za dwanaś­cie miesięcy.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=ZbEGvVlur08” title=“dwa%20sławy%20gettin%20money”]

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13