fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2014

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

extra

Pro­jekt mamoseli­towego Her­biego oraz Mać­ka Kaczyńskiego (per­sona ze stołecznego półświat­ka agencji reklam­owych, współau­tor moich ulu­bionych Zmemłanych, Fac­jacji i kilku innych inter­ne­towych tworów / muzy­cznie — Przepraszam) oraz Adama Smereczyńskiego (również reprezen­tant wspom­ni­anego półświat­ka, również muzy­cznie związany z zespołem Przepraszam).

Extra to smut­ny, emocjon­al­ny pop zmęc­zonych pracą w kor­po­rac­jach (albo dla kor­po­racji) wypalonych trzy­dziesto­latków. Been there, done that. Kupu­ję to i z cieka­woś­cią czekam na więcej.

[youtube_sc url=“http://youtu.be/MFDmlxL4-mI” title=“Extra%20-%20wyjechać”]

Swo­ją drogą — moc­no śmiechłem czy­ta­jąc ten bełkot.


flirtini

Napisałem tu dwa akapi­ty o Flir­ti­ni. Kil­ka zdań, z których nie wynikało zupełnie nic, a były zapy­chacza­mi miejs­ca sugeru­ją­cy­mi, że mam coś w tym tema­cie do powiedzenia… Po ich lek­turze zaz­naczyłem całość i wcis­nąłem bekspejsa.

Dlat­ego bez zbęd­nego roz­wodzenia się na tem­at Men­tosa i Jedy­na­ka napiszę tylko: od pewnego cza­su swo­ją dzi­ałal­noś­cią eduku­ją mnie jak poruszać się po świecie nowych bitów (zaz­naczę: mnie, czyli goś­cia, który kilka­naś­cie miesię­cy temu ustaw­iał na fejsiku awatar z napisem „against mod­ern hiphop”).

A syg­nowane przez Flir­ti­ni dwie edy­c­je „Heart­breaks & Promis­es” są jak ele­men­tarz Fal­skiego — doskon­ałym podręcznikiem dla świeża­ka staw­ia­jącego pier­wsze kro­ki w nowej rzeczywistości.

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=xlm_TOaDz50” title=“Flirtini%20du:it%20halayo”]

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13