gost

Sztos Alert #9

Poniedzi­ałkowe sztosy stały się tute­jszą trady­cją niczym piąteczkowe piątecz­ki.

Dzisi­aj zaczy­nam Lilu, która w końcu wydała dłu­go wyczeki­wany nowy album. Choć tute­jszy numer — również na tej pły­cie obec­ny — pochodzi z 2013.

A poza tym trochę elek­tron­i­ki i popu. A co mi tam. Smacznego.

Czy­taj więcej »Sztos Alert #9