To jest post o Robinie Williamsie

Przeczy­tałem tą wiado­mość wczo­raj późno w nocy. Trafiło mnie tak, że musi­ałem obudz­ić Karolę, żeby jej o tym powiedzieć.

Nie staw­iam wirtu­al­nych świeczek. Nie wkle­jam fotografii okras­zonych jego cytata­mi. Nie będę tu wymieni­ał tytułów z jego fil­mo­grafii, które wywarły na mnie najwięk­sze wraże­nie (poza jed­nym). Nie będę też wstaw­iał filmów z jego solowy­mi stand-upa­mi czy gościn­nych udzi­ałów w prowad­zonym przez Drew Carey’a “Whose line is it any­way?”.

Ale po pros­tu, najzwycza­jniej w świecie… jest mi smutno.

Słowem wstępu

Tak, śmierć Williamsa to dla mnie waż­na sprawa.

Tak, uważam że warto mu poświę­cić trochę więcej cza­su niż opłaki­wane­mu cały­mi dni­a­mi Paulowi Walkerowi (gdy­byś­cie nie pamię­tali kim był — to ten gość z “Szy­b­kich i wściekłych”).

Tak, uważam go za jed­nego z najlep­szych aktorów, jakich miałem okazję oglą­dać na sre­brnym ekranie w ciągu ostat­nich 31. lat.

Tak, uważam że jeśli ktoś ma taką potrze­bę, ma pra­wo ucz­cić jego pamięć na swój sposób.

Najbardziej wkurwiony gość na Brooklynie

I tak właśnie uczyniłem. Najnowszym filmem z jego udzi­ałem. Ostat­nim, który wszedł na ekrany kin przed jego śmiercią.

 

Trochę dzi­wi mnie, że film zaszu­flad­kowany jest jako kome­dia. Owszem, śmiechłem kilka­naś­cie razy, ale his­to­ria przed­staw­iona tu jest ciężkiego kalibru.

To film o goś­ciu, który w pewnym momen­cie swego życia, na skutek trag­icznych wydarzeń rodzin­nych, przeis­tacza się ze szczęśli­wego optymisty w wiecznie wkur­wionego dzi­a­da. Poz­na­je­my go chwilę po tych wydarzeni­ach — dokład­nie w momen­cie, w którym dowiadu­je się o nieuleczal­nej choro­bie. Oraz o tym, że zostało mu 90. minut.

Czy moż­na zmienić swo­je życie w tak krótkim cza­sie? Odpowiem wymi­ja­ją­co: nawet jeśli bohaterowi się to na końcu nie uda, to przy­na­jm­niej pode­j­mu­je próbę. A autorzy staw­ia­ją tezę, że sko­ro próbu­je­my zmieni­ać nasze życie sta­jąc przed obliczem ostate­cznego rozra­chunku, to może warto zebrać dup­sko w tro­ki trochę wcześniej i zacząć żyć trochę inaczej?

Wiem jed­no. To film, którego nigdy nie odbiorę tak jak dziś.

Tagi: