Rewind #9: koledzy

W dziewią­tym odcinku postanow­iłem udostęp­nić przestrzeń kolegom.

Pomyślisz zapewne, że zna­jdziesz poniżej pięć hiphopowych numerów. A ja Cię zaskoczę i powiem: nie tym razem!

Otwier­am Hańbą. Której miejs­ca już tu trochę poświę­ciłem, więc pow­tarzać się nie będę. Po pros­tu cofni­j­cie się do dziewięt­nastej Piątecz­ki.

Pod numerem drugim zal­o­gował się kole­jny tomas­zows­ki kole­ga — Raf­core. Którego z kolei przed­staw­iałem Wam jakieś dwa lata temu.

Nie wiem ile razy wyzwałem tu miłość Mamie Seli­cie. Czyniąc to ponown­ie parku­ję pod trójką “Rock­y’ego”.

Pod czwóreczką usłyszy­cie oświęcim­skie ska od Pan­ny Marzeny i Bizonów. W którym gitarę oga­r­nia mój dobry kole­ga ze studiów i przy okazji świet­ny fotograf — Kuba Urbańczyk.

A kończymy moi­mi najświeższy­mi kolega­mi ze świa­ta muzy­ki — Rysa­mi. Którzy wyda­ją u kolegów w UKnowMe Records.