fbpx
Przejdź do treści

Uszanowanko E0004: tego odcinka miało nie być

W miejsce tego odcin­ka miał być mate­ri­ał o tym, że odcin­ka nie będzie. I jak go nagrałem to stwierdz­iłem, że równie dobrze… mógłbym to samo opowiedzieć raz jeszcze i opub­likować jako epi­zod numer cztery. I tak też właśnie czynię.

W tym krótkim odcinku wspom­i­nam o:

  • kul­turze eksperymentu
  • trzech wnioskach wyciąg­nię­tych z czterech tygod­ni vlogowania
  • reor­ga­ni­za­cji swo­jego pode­jś­cia do tworzenia kole­jnych odcinków

A gdy patrzę na ten wgrany już na YouTube’a mate­ri­ał to dochodzę do jeszcze jed­nego wniosku: MUSZĘ WYJŚĆ ZZA TEGO BIURKA. Nie planowałem tego. Ale jeśli nie zmienię nic, to zaczniecie się wykruszać. Jeśli jeszcze Was ta for­muła nie znudz­iła, to za 3–4 epi­zody stanie się tak z pewnoś­cią. Postaram się coś z tym zrobić.

Za intro spec­jalne podz­iękowa­nia dla Mar­iusza Chrap­ko. Przed­staw­ia się tu jako autor pod­cas­tu “Menadżer plus”, ale poza byciem pod­cast­erem (poza biz­ne­sowym “M+” pole­cam również jego dru­gi pro­gram — “Na sofie”) przede wszys­tkim jest jed­nym z najlep­szych ekspertów od zwin­nych metod zarządza­nia ze szczegól­nym wskazaniem na Scru­ma. Śledzę jego dzi­ałal­ność od wielu lat i duma mnie rozpiera, że to właśnie on otwiera dzisiejszy odcinek. Mar­iusz, dzięku­ję raz jeszcze :)