wes anderson

Piąteczka #31

Wspom­i­nałem już kiedyś, że nic mnie tak nie boli przy tworze­niu Piąteczek, jak pisanie tego wstęp­ni­a­ka? Wspominałem.

Więc żeby mieć już go z głowy, napiszę po pros­tu: smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #31

Piąteczka #24

O ile stworze­nie samej Piątecz­ki spraw­ia mi przy­jem­ność, to napisanie tego wstęp­ni­a­ka jest jak drzazga.

Uff. Napisałem to w końcu.

Więc, żeby nie przedłużać: dzisi­aj trochę pry­waty. I miejs­ca­mi moc­no poza wątkiem. Smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #24