katowice

Zajawka”, czyli rap to nie zabawa już

8 czer­w­ca w katow­ickim Muzeum Ślaskim wys­tar­towała wys­tawa “Zajawka. Śląs­ki hip-hop 1993–2003”. Trwać będzie do 29 wrześ­nia i właśnie na tej ostat­niej prostej udało mi się ją zobaczyć.