banksy

Piąteczka #17

Dobra, nie mogłem sobie odmówić…

Co praw­da, zapowiadałem, że nie będzie. Bo siedzę na Inter­net Becie w Rzes­zowie. No więc — niespodzian­ka taka, o.

Choć w dość skró­conej formie.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #17

Piąteczka #14

No i stało się. Czter­nas­ta Piątecz­ka następu­je bezpośred­nio po trzynastej.W sen­sie — przez cały tydzień nie opub­likowałem żad­nego innego pos­ta. Macie to pewnie w głębokim poważa­niu, bo i tak zaglą­da­cie tu tylko w piąt­ki. A sko­ro to już wpadliś­cie, no to macie i czytajcie.

W wielkim skró­cie, bo nie mam czasu.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #14

Piąteczka! #6

Podob­no są tacy, co nie mogą się doczekać piątku. Nie dlat­ego, że piątek jest pią­tu­niem i oznacza, że jutro już sob­o­ta i w ogóle week­endzik. Podob­no czeka­ją na kole­jną piąteczkową Piąteczkę.

Salu­tu­ję. I odwdz­ięczam się kole­jnym odcinkiem.

O Banksym (choć nie bezpośred­nio), o kos­mosie (choć tylko jako o punkcie widzenia), o modzie w lat­ach 70., ryczą­cych zwierzę­tach i alko­holu. O!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #6

Mamy psa!

Więk­szość z Was już to zapewne wie, ale jak­iś czas temu przy­gar­nęliśmy psa. Dziś mija dokład­nie dwa miesiące od kiedy jest z nami, a to chy­ba dobry moment, by pod­sumować ten czas.

Zwłaszcza, że w końcu zaczy­namy sobie jakoś układać to życie w trójkę.

Czy­taj dalej »Mamy psa!