Sztos Alert #37

Niek­tórzy słucha­jąc dzisiejszego zestaw­ienia westch­ną z radoś­ci, że wró­ciłem na właś­ci­we tory. Westch­nie­nie innych sug­erować będzie zawód, że “znów elektronika”…

A ja wzdy­cham z ulgą. Bo wciąż nieprz­er­wanie od 37 tygod­ni dowożę Wam zestaw pię­ciu świeżych numerów. Smacznego.

Zaczy­namy kanadyjskim pro­du­cen­tem CRi, którego epka “Tell her” ukaza­ła się właśnie nakła­dem Young Art Records. Zaraz potem wjeżdża Duit, który sin­glem z udzi­ałem Jesse Boykin­sa III zapowia­da debi­u­tanc­ki album. Ukaże się nakła­dem labelu MOST i w nasze ręce powinien trafić we wrześniu tego roku.

Numer trzy to “Rush Hour” Pom­ra­da. Do jego wydanego właśnie pod­wójnego LP “Knights” wrócimy jeszcze z końcem roku. Dobry nas­trój podtrzy­ma ZHU pod numerem cztery. A na koniec zobaczy­cie co się dzieje, gdy Dis­clo­sure bierze na warsz­tat Ala Greena.

Jeśli dalej chce­cie dostawać kole­jne poniedzi­ałkowe sztosy, to… #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło