photo sorry

Oto foto: Photo Sorry

Fotografia towarzyszy mi od daw­na. Z cza­sem sprzęt zszedł na dal­szy plan. Dziś częś­ciej robię zdję­cia tele­fonem niż lus­trzanką. Choć i po nią cza­sem sięgam.

Postanow­iłem opowiedzieć Wam o trzech miejs­cach, w których foty pub­liku­ję lub pub­likować zamierzam najczęściej.

Dzisi­aj część pier­wsza: foto­blog Pho­to Sorry.

Czy­taj dalej »Oto foto: Pho­to Sorry