ministerstwo

Piąteczka #62

Piątkowe cześć.

Dziś zabier­am Was w podróż. Do “Paryża”, na wzgórza wokół San Fran­cis­co, w Beskidy oraz objazdówkę po Polsce. Z lotu pta­ka i okien pociągu.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #62

List motywacyjny

Wynik ostat­nich wyborów moc­no spo­lary­zował moje otoczenie.

Sto­ję z boku i przyglą­dam się temu wszys­tkiemu w umi­arkowanym mil­cze­niu. Czekam na infor­ma­cję, z której wynikać będzie, że Pol­s­ka w ruinie to efekt dobrej zmi­any. A może się tak nie stanie? Bo prze­cież min­is­terst­wa­mi zarządza­ją sami specjaliści.

Czy­taj dalej »List motywa­cyjny