interactive

Piąteczka #12

Każdej Piąteczce przyświeca podob­ny cel — wygrze­bać pięć ciekawych i w miarę aktu­al­nych linków, których praw­dopodob­nie jeszcze nie widzieliście.

I mam nadzieję, że w tym tygod­niu znowu uda mi się czymś Was zaskoczyć.

Pamię­ta­j­cie: share’owanie rąk nie brudzi!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #12

Piąteczka #11

Wciąż nie mogę uwierzyć, że to już numer 11. Oraz w to, że komen­tarze, które w założe­niu miały się składać z dwóch zdań rozras­ta­ją się do takich rozmiarów.

Daj­cie jakoś znać czy dotr­wal­iś­cie do końca.

Zatem ofic­jal­nie: sie­manko, weekend!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #11