fbpx
Przejdź do treści

Sztos Alert #42

Sie­mano i cześć.

Dzisiejsze zestaw­ie­nie pow­stało w ramach pol­sko-bry­tyjskiej przy­jaźni. Smacznego.

Nie wiem kogo bardziej zaskoczył Taco Hem­ing­way. Słuchaczy tym, że zupełnie bez ostrzeże­nia pub­liku­je nową epkę? Czy branżę muzy­czną tym, że robi to zupełnie za dar­mo… Nie ważne. Liczy się wyłącznie to, że Fil­ip nie tylko jest w formie, ale po całym zeszłorocznym hajpie… nadal mu się chce.

Zaraz za otwier­a­ją­cym “Szcz­erze” od Taco pojaw­ia się Meek, Oh Why?. Czyli jed­na z ciekawszych postaci w tegorocznym kat­a­logu wydawniczym Asfalt Records.

Pod numerem trzy zaparkowała elek­tron­i­ka. A konkret­niej — przepięknie masu­ją­cy kark efekt współpra­cy dwóch Bry­toli — Dusky’ego oraz Wiley’a. A zaraz po nim utwór pol­skiego pro­du­cen­ta Enzu, którego epka właśnie ukaza­ła się w ramach labelu Flir­ti­ni Records. A to powin­no być rekomen­dacją samą w sobie.

Kończymy młodz­i­utką wokalistką z Man­ches­teru, ukry­wa­jącą się pod pseudon­imem Shu­ra. Właśnie ukazał się jej pier­wszy pełnowymi­arowy mate­ri­ał. I przeczuwam, że zostanie ze mną na nieco dłużej.

Smacznego!