fbpx
Przejdź do treści

Zwięźle: Czapka z głowy!

Tarzam się dziś w broka­cie i ociekam zajebistością.
A to wszys­tko dzię­ki Wam i życzeniom, które spły­wa­ją od samego rana.

Będę żył wiecznie

Jeśli spełnią się Wasze życzenia, to będę żył mil­iony lat w szczęś­ciu, zdrow­iu, dobroby­cie. Jeśli tak ma się stać — niech będzie :)

Przyjmę to wszys­tko z god­noś­cią i radoś­cią. Na bieżą­co zda­jąc Wam relację za pomocą fejs­bu­ka, insta­gra­ma czy snapcha­ta.

Gdy­bym mógł spełnić tylko jed­no życze­nie, to chci­ałbym do koń­ca życia otaczać się tak fajny­mi ludź­mi jak dziś. Czyli Wami. Wszys­tki­mi razem i każdym z osobna.

Poniżej poz­woliłem sobie zarchi­wiz­ować kil­ka Waszych wiado­moś­ci. Za te i wszys­tkie pozostałe: doz­gonne uszanowanko. Czap­ka z głowy!

USZANOWANKO

Ja to tylko tu położę

Birthday-Meme-16

Dużo lajeczków, wysok­iego click rate i nis­kich bounce rate’ów!

Pozostań sobą i rób wszys­tko, by wkur­wiać innych swoim szczęściem

11257901_10154109232807458_7828026340301433184_o

Obyś miał dużo tem­atów do pisa­nia, fajnych przeżyć i podróży z Karoliną i Banksym ;) No i tej posady min­is­te­ri­al­nej też życzę.

1939139129 Lat, zaje­bistych kon­certów, dynam­icznego roz­wo­ju blo­ga, dużo burg­erów i wszys­tkiego o czym marzysz!

Poza zwycza­jowym stan­dar­d­em (zdrowia, szczęś­cia i jeszcze raz pieniędzy) życzę Ci przek­sz­tałce­nia zbioru płyt w kolekcję, mnóst­wa fas­cynu­ją­cych, inspiru­ją­cych i w ogóle naj naj mate­ri­ałów do “Piąteczkek” — tak, by układały się prak­ty­cznie same, zre­al­i­zowa­nia jak najwięk­szej licz­by punków z Memen­to ToDo i wszys­tkiego innego, czego tylko sobie zamarzysz