fbpx
Przejdź do treści

zwięźle

Zwięźle: szczęście

Od sześ­ciu lat jeźdz­imy nad morze. Nasz pol­s­ki Bałtyk.

Przez ten czas zjechal­iśmy wybrzeże od Helu po Świnou­jś­cie. I znaleźliśmy swo­je ulu­bione miejsce. Czyli oko­lice Władysła­wowa i Półwysep Hel­s­ki. Mamy tu swo­je zakąt­ki, ścież­ki i ulu­bione smaki.

Czy­taj dalej »Zwięźle: szczęś­cie

Zwięźle: zajrzyj do spamu

Dziś robimy odpoczynek od Piąteczki.

I znów wracamy do tem­atu mejlin­gu. Bo ja bym chci­ał go wysyłać, a wy byś­cie chcieli te wszys­tkie lin­ki dostawać na skrzynkę. Tylko możli­we, że jeszcze o tym nie wiecie. Albo wiecie, tylko wpadał nie tam gdzie trze­ba. Ale już powinien tam nie wpadać. Więc… o tym wszys­tkim właśnie dzisi­aj. A na koniec trochę śmiechu. O.

Czy­taj dalej »Zwięźle: zajrzyj do spamu

Zwięźle: newsletter

Od praw­ie trzech lat jestem członkiem zespołu, który rozwi­ja narzędzie do email mar­ketingu. Usługę, przy uży­ciu której nasi klien­ci mogą zarządzać swoi­mi baza­mi sub­skry­ben­tów, tworzyć i wysyłać kam­panie mailin­gowe oraz mon­i­torować skuteczność swoich dzi­ałań przy uży­ciu narzędzi analitycznych.

Okazu­je się, że szewc bez butów chodzi. I pora to zmienić. Star­tu­ję z newsletterem!

Czy­taj dalej »Zwięźle: newslet­ter

Zwięźle: Pauza

Ostat­nio moc­no ociągam się z pub­likowaniem nowych tek­stów. I przyz­nać muszę, że źle mi z tym zanied­by­waniem Was. I dzisi­aj Wam tę chwilową pauzę chci­ałbym wyjaśnić.

Dwa min­ione tygod­nie były dość sza­lone i moc­no pochła­ni­a­jące czas. Obiecać mogę jed­nak, że pod wzglę­dem gro­madzenia mate­ri­ałów na blo­gas­ka nie był to czas zmarnowany.

Czy­taj dalej »Zwięźle: Pauza

Zwięźle: moda na fleki

Pewne moty­wy wraca­ją w modzie jak bumerang.

Najpierw wró­ciły ban­dany. Jak­iś czas potem ner­ki a.k.a kołczany prawilnoś­ci. Czyli saszet­ki na pasku mon­towane wokół talii (albo na klac­ie). Zaraz potem, po jakichś pięt­nas­tu lat­ach, w sklepach i na uli­cach zaczęło domi­nować moro.

Jak w zeszłym roku zobaczyłem wysyp „buck­et hatów” czyli baweł­ni­anych czap­ko — kapeluszów, pomyślałem: w przyszłym sezonie wrócą fleki…

Czy­taj dalej »Zwięźle: moda na fleki