fbpx
Przejdź do treści

zarządzanie

Higiena na Facebooku

Reg­u­larny prysznic. Wiz­y­ty u fryz­jera. Pach­nące, upra­sowane ciuchy. Pielęg­nowany zarost. Pół­ka z kos­me­tyka­mi z asorty­mentem nieco liczniejszym niż poje­dynczy dezodor­ant. To abso­lutne pod­stawy codzi­en­nej higieny.

A kiedy ostat­ni raz zad­bałeś o swo­ją przestrzeń wirtualną?

Zadałem sobie to pytanie całkiem niedawno. I okaza­ło się, że jestem strasznym brudasem.

Czy­taj dalej »Higiena na Facebooku