winyle

Muzyczny luty

Do muzy­cznych pod­sumowań miesią­ca zabier­ałem się już kil­ka razy. Ukaza­ło się pięć razy i stanowi jeden z najbardziej niereg­u­larnych cyk­lów na tym blogu. Ale znów naszła mnie ochotę. Więc oto jest.

Choć i tak nikt tego nie przeczyta.

Czy­taj dalej »Muzy­czny luty

Piąteczka #36

Z lekkim pośl­izgiem, ale jeszcze przed końcem dnia. Wybacz­cie, że zmusiłem Was do czekania.

Ogłaszam początek week­endu. Moż­na świę­tować. Zezwalam.

Ale najpierw sprawdź­cie dzisiejszą piątkę. I stan­dar­d­owo — daj­cie znać, jak jest.

Smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #36

Piąteczka #33

Sty­czeń na blogu upłynął pod znakiem alfa­betów, sztosów i piąteczek.

W najbliższych dni­ach wracam do trochę bardziej reg­u­larnego pisa­nia. I opowiem Wam, w jakim kierunku skręcimy tu w najbliższym czasie.

Ale póki co… OGŁASZAM WEEKEND.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #33

Piąteczka #26

Tygod­nia koniec i początek. Czyli piątek.

Dziś posłucha­cie sobie trochę pol­skiego rapu, zajrzy­cie do kilku sklepów z pły­ta­mi, odwiedzi­cie kil­ka miast na świecie, obe­jrzy­cie Rachel i Chan­dlera poz­na­ją­cych tajni­ki sys­te­mu oper­a­cyjnego Microsof­tu oraz dowiecie się za co kocham Red Bulla.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #26

Kupujcie winyle!

Do tek­stu o winy­lach zabier­ałem się już od paru miesię­cy. Kil­ka ciekawych wydawnictw i garść fajnych linków, na które ostat­nio trafiłem spowodowały, że postanow­iłem w końcu domknąć ten temat.

Ponieważ tekst może być dla niek­tórych trochę za dłu­gi, jego puen­tę zawarłem w tytule. Taka sytuacja.

Czy­taj dalej »Kupu­j­cie winyle!

Pierwsza edycja Vinyl Bazaaru

Nie będę się tu rozpisy­wał, że winyle wraca­ją do łask, że trwa moda na czarne pły­ty i że w ogóle chwi­lo trwaj.

W min­ioną sobotę odbył się w budynku Forum pier­wsza edy­c­ja winy­lowego bazaru. Mam nadzieję, że nie ostat­nia. Bo cieszę się, że poza grze­ban­iem w bok­sach Records Dil­laz czy w zakur­zonych pudłach pod halą tar­gową pojaw­ia­ją się inic­jaty­wy ścią­ga­jące hand­larzy z całej Polski.

Czy­taj dalej »Pier­wsza edy­c­ja Vinyl Bazaaru