true live

Rewind #5: Aussie!

W trak­cie moich muzy­cznych eksplo­racji zawędrowałem kiedyś na antypody.

Nie pamię­tam czy stało się tak za sprawą Hill­top Hoods, czy też może True Live. Ale praw­da jest, że to jed­na z najbardziej pozy­ty­wnych rapu­ją­cych nacji.

I przyz­nam szcz­erze, że ciężko było mi wybrać tylko pięć utworów. Więc jeśli się spodo­ba — będzie kontynuacja.

Czy­taj dalej »Rewind #5: Aussie!