tatry

Kasprowy zimą

Mniej więcej w połowie tygod­nia, gdy tem­per­atu­ra wahała się w okoli­cach minus 10, a tele­fon infor­mował, że tem­per­atu­ra “odczuwal­na” jest o dwanaś­cie stop­ni niższa, wpadliśmy na pomysł wypadu w góry. Jak marznąć, to przy­na­jm­niej z zac­ny­mi widokami.

A gdy dwa dni później wylą­dowal­iśmy w Zakopanem, okaza­ło się że… przy 10. stop­ni­ach na plusie zna­j­du­je­my się aktu­al­nie w naj­cieple­jszym miejs­cu w Polsce.

Czy­taj więcej »Kasprowy zimą