stormzy

Sztos Alert #64

Tego powro­tu nie spodziewałem się nawet ja… Ale sko­ro ten cały “blue mon­day” minął mi praw­ie bezboleśnie, to czemu nie skończyć go jakimś miłym akcentem?

Nie przyzwycza­ja­j­cie się. Póki co — po pros­tu posłucha­jmy wspól­nie trochę nowej muzyki.

Czy­taj więcej »Sztos Alert #64

Sztos Alert #34

Dziś będzie rap grany. Ale w sposób raczej nieoczywisty.

Zaczy­namy  reprezen­tan­tem Alkopoligamii, Człowiekiem Orkiestrą R.A.U., który wydał jeden z naj­ciekawszych pro­jek­tów w pol­skiej rap grze anno domi­ni 2016. Następ­nie do gło­su dochodzi Jamie Isaac w posz­er­zonej wer­sji utworu z gościn­nym udzi­ałem Rej­je Snowa. A że owego pana do tej pory nie znałem, to na trze­cie pozy­cji zna­jdziecie jego solowy numer. Prze­dostat­nie miejsce zaj­mu­je reprezen­tu­ją­cy najbardziej klasy­czne brzmie­nie Tun­ji Ige, o którym dowiecie się nieco więcej z kole­jnej Piątecz­ki. A kończymy reprezen­tan­tką Lon­dynu RAYE, która zaprosiła do współpra­cy Stormzy’a.

Hasz­tag: DajZnaćJakMiPoszło

Czy­taj więcej »Sztos Alert #34

Piąteczka #35

Dzień dobry się z Państ­wem w kole­jny piąteczek.

Trzy tem­aty muzy­czne. Obsz­ernie o nowym klip­ie Ok Go, wypraw­ie charyz­maty­cznego reprezen­tan­ta grime’u do RPA oraz zestaw­ie­nie ulu­bionych numerów J Dil­li przy­go­towane przez pol­s­kich pro­du­cen­tów. A poza tym znowu garść foto­sów umier­a­ją­cych budynków oraz kil­ka cieka­wostek na tem­at kolorów w otacza­ją­cym nas świecie.

Ogłaszam week­end!

Czy­taj więcej »Piątecz­ka #35