rico won

Rewind #10: Szwecja

Dziś mieliśmy kon­tyn­uować przy­godę z moi­mi muzy­czny­mi kolega­mi. Ale tem­at jest mi tak bard­zo blis­ki, że mam ogromne prob­le­my z wyborem tych pię­ciu najważniejszych utworów. Nie lęka­j­cie się, wrócimy i do tego wątku.

Jak­iś czas temu zabrałem Was w podróż do Aus­tralii, co przyjęte zostało bard­zo optymisty­cznie. Kon­tynu­u­jąc zatem wątek geograficzny, dziś lec­imy na północ. I posłuchamy szwedzkiego rapu.

Czy­taj dalej »Rewind #10: Szwecja