relacja

Trójmiasto

Gdy­bym miał stworzyć listę najbardziej ulu­bionych miast w Polsce, to w pier­wszej dziesiątce znalazły­by się z pewnoś­cią Sopot, Gdańsk i Gdy­nia . Za kil­ka dni wracamy tam czwarty rok z rzędu.

Kil­ka słów o tym co do tej pory udało nam się zobaczyć i jakie mamy plany na najbliższe dni.

Czy­taj więcej »Trójmi­as­to