paryż

Piąteczka #62

Piątkowe cześć.

Dziś zabier­am Was w podróż. Do “Paryża”, na wzgórza wokół San Fran­cis­co, w Beskidy oraz objazdówkę po Polsce. Z lotu pta­ka i okien pociągu.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #62

Flagowy ból dupy

Tem­at zamachów ter­ro­rysty­cznych powraca jak bumerang.

Ale pier­wszy raz obser­wu­ję w medi­ach społecznoś­ciowych taką falę nien­aw­iś­ci skierowaną w stronę osób, które sol­idaryzu­ją się z ofiarami…

Czy­taj dalej »Flagowy ból dupy

Szorty z Paryża

Pół roku temu spędzil­iśmy z przy­jaciół­mi sześć dni w Paryżu. Ponieważ przeży­wałem wów­czas blo­gową martwicę mózgu, zabrakło pod­sumowa­nia tej wyprawy. Wracam tam ostat­nio częs­to myśla­mi — pod Wieżę, pod łuki, na Mont­martre, do dziel­ni­cy łacińskiej i do De La Vil­lette… Do tych parków, nad kanały i w te mag­iczne ulicz­ki… Do bagi­etek, do śli­maków, do zup cebu­lowych, do serów, win i cydrów… I do eklerek, i do maka­roników, i do kruasą…

Chodź­cie, opowiem Wam po krótce jak było!

Czy­taj dalej »Szorty z Paryża