off radio kraków

Cześć, co słychać? #2

Ostat­nich kilka­naś­cie miesię­cy było dla mnie niezłym roller­costerem. Kil­ka razy zbier­ałem się nawet do pod­sumowa­nia tego w ramach „Alfa­betu Aksa”. Najpierw planowałem zro­bić to w okoli­cach przeło­mu roku. Później — w okoli­cach urodzin. I choć niemal wszys­tkim literkom udało się przyp­isać jakieś znacze­nie, to jed­nak nigdy nie wygospo­darowałem na ich opisanie czasu.

Czy­taj więcej »Cześć, co sły­chać? #2

Byłem w radiu!

Przyz­nam szcz­erze, że jako bloger nigdy nie układałem sobie ścieżki.

Ale gdy­bym rozpisy­wał sobie jakieś kamie­nie milowe, to zaprosze­nie do radia w roli eksper­ta muzy­cznego mógłbym potrak­tować za jeden z nich. Odhaczone.

Choć nie był to mój debi­ut w radiowym studio.

Czy­taj więcej »Byłem w radiu!