no echoes

Mocne zakończenie z Citizen Kay’em

Parafrazu­jąc Jokę z nowej pły­ty: “Sie­mano, dzień dobry wieczór i cześć! / Z tej strony Aksiu — czy ktoś tam jest?”. Jeśli tak, to daj­cie jakoś znać o sobie.

Dziś zaczy­namy cykaczem z kanału Majes­tic Casu­al (zasub­skry­buj sobie, bo warto). Dobre brzmienia kon­tynu­u­je­my nową pro­dukcją od No Echoes. Następ­nie wjeżdża jaz­zowo — soulowy Kiwanu­ka, a potem jak zwyk­le nieza­wod­ny 20syl z remik­sem, który wcześniej prze­gapiłem. Stawkę zamy­ka reprezen­tant Aus­tralii — Cit­i­zen Kay. I to jest na prawdę moc­ny finał!

Smacznego.

Czy­taj dalej »Moc­ne zakończe­nie z Cit­i­zen Kay’em

Sztos Alert #17

Ciekaw jestem, jak Wam siądą dzisiejsze sztosy.

Pier­wszy numer — bo Kevin Abstract mnie moc­no intrygu­je. “Shots fired” na pozy­cji drugiej, bo Hezeki­ah nigdy dość. Trze­cia “Biel”, bo dłu­go czekałem na ten numer i w końcu już jest. Czwarty Kick­ass, bo to świet­ny numer na bicie od Killing Skills. Pią­ty Snowid, bo cieszy mnie ich ostat­nia akty­wność. “Tam Cię zje robal” to dru­gi klip od nich w ciągu dwóch tygod­ni. Szanuję.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #17

Sztos Alert #13

For­ma mi ostat­nio nie dopisu­je, więc i sztosy chaotyczne.

Tak czy inaczej — kole­jny odcinek serii, której kole­jne odcin­ki kon­sek­went­nie pojaw­ia­ją się tu co poniedzi­ałek nieprz­er­wanie od trzy­nas­tu tygod­ni. Smacznego,

Czy­taj dalej »Sztos Alert #13