motywacja

Po prostu zacznij!

Pier­wszy raz o napisa­niu tego tek­stu pomyślałem pod koniec 2014. I szcz­erze przyz­nam, że na prawdę nie miałem ochoty go pisać…

Ale w Waszych lis­tach do redakcji tego blo­ga wciąż przewi­ja się ta sama kwes­t­ia. Wraca wręcz niczym bumerang. Czyli chy­ba jed­nak macie ochotę o tym przeczy­tać. No, to mówię jak jest…

Czy­taj dalej »Po pros­tu zacznij!

Twój pomysł żyje w równoległym świecie

Masz pomysł na kna­jpę, ser­wis inter­ne­towy, pro­dukt lub aplikację mobil­ną… Jest unikalny, niespo­tykany, wręcz — rewolucyjny. Trzy­ma­jąc w dłoni piwko, w myślach przelicza­sz już kole­jne zera, które pojaw­ią się na Twoim rachunku bankowym. I wierzysz w to, że za kil­ka lat w tej samej dłoni trzy­mać będziesz kieliszek z szampanem.

Pozwól, że sprowadzę Cię na ziemię.

Czy­taj dalej »Twój pomysł żyje w równoległym świecie

Dominik Pańka — człowiek znikąd

Gdy pier­wszy raz usłysza­łem o tym człowieku (dziś rano), siedzi­ał właśnie czter­nastą godz­inę przy stole pokerowym na drugim końcu świa­ta. Roz­gry­wał finałową par­tię w — podob­no — jed­nym z najbardziej prestiżowych turniejów pokerowych na świecie. Dwie godziny później wykończył ostat­niego prze­ci­wni­ka i zgar­nął tytuł mis­trza. Wraz z czekiem na 1.4 mil­iona dolarów.

Człowiek, który tego dokon­ał, pochodzi z kra­ju, w którym pok­er — od momen­tu wejś­cia w życie ustawy o grach haz­ardowych — jest nielegalny…

Czy­taj dalej »Dominik Pań­ka — człowiek znikąd