majestic casual

Mocne zakończenie z Citizen Kay’em

Parafrazu­jąc Jokę z nowej pły­ty: “Sie­mano, dzień dobry wieczór i cześć! / Z tej strony Aksiu — czy ktoś tam jest?”. Jeśli tak, to daj­cie jakoś znać o sobie.

Dziś zaczy­namy cykaczem z kanału Majes­tic Casu­al (zasub­skry­buj sobie, bo warto). Dobre brzmienia kon­tynu­u­je­my nową pro­dukcją od No Echoes. Następ­nie wjeżdża jaz­zowo — soulowy Kiwanu­ka, a potem jak zwyk­le nieza­wod­ny 20syl z remik­sem, który wcześniej prze­gapiłem. Stawkę zamy­ka reprezen­tant Aus­tralii — Cit­i­zen Kay. I to jest na prawdę moc­ny finał!

Smacznego.

Czy­taj dalej »Moc­ne zakończe­nie z Cit­i­zen Kay’em

Sztos Alert #12

Nowy krok w nowy rok. Ze sztosem na ustach.

Witam się z Państ­wem pier­wszym odcinkiem w roku 2016 i bez zbęd­nego gada­nia zapraszam dalej. Proszę, proszę — nie krępować się.

Przy­pom­i­nam algo­rytm: pier­wszym klikiem lajku­je­my, drugim uruchami­amy muzykę. Et voila!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #12