fbpx
Przejdź do treści

kuchnia

Piąteczka #14

No i stało się. Czter­nas­ta Piątecz­ka następu­je bezpośred­nio po trzynastej.W sen­sie — przez cały tydzień nie opub­likowałem żad­nego innego pos­ta. Macie to pewnie w głębokim poważa­niu, bo i tak zaglą­da­cie tu tylko w piąt­ki. A sko­ro to już wpadliś­cie, no to macie i czytajcie.

W wielkim skró­cie, bo nie mam czasu.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #14