fbpx
Przejdź do treści

koszulkowo

Piąteczka #15

W tym tygod­niu znalazło się kil­ka — mam nadzieję — ciekawych mate­ri­ałów, więc mimo przeprowadzkowej gorącz­ki udało się skleić kole­jną Piąteczkę.

O den­tyś­cie, który był didże­jem. O wege ter­ro­rys­tach. O pró­bie porozu­mienia pon­ad podzi­ała­mi. O butach, które darzę sym­pa­tią mimo tego, że noto­rycznie je dzi­u­raw­ię. I o nowym numerze artysty, który cier­pi na syn­drom poprzed­niej płyty.

O tym wszys­tkim dziś. Smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #15