fbpx
Przejdź do treści

hot 8 brass band

Rewind #27: brass bandy

  • aks 
  • muzyka

Wczo­ra­jszy kon­cert Hyp­not­ic Brass Ensam­ble w krakowskiej Alchemii wjechał z buta do pier­wszej dziesiąt­ki najlep­szych kon­certów, jakie dane mi było zobaczyć na żywo.

Więc nie mogło być inaczej. Dzisiejszy “Rewind” poświę­camy dęciakom!

Czy­taj dalej »Rewind #27: brass bandy

Piąteczka #53

Dziś piątek. Więc jak w każdy piątek — czas na piąteczkową Piąteczkę. Piąteczkę, bo przy­pa­da w piątek. I ma w środ­ku pięć linków. Czyli piąt­ka z okazji piątku.

No i cześć.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #53

Rewind#4: covery

Dzisiejszy odcinek poświę­cony jest coverom, w które kole­jni wykon­aw­cy tch­nęli nową, niezwykłą energię. Jeśli zas­tosowal­iś­cie się do poniedzi­ałkowej rekomen­dacji, to dziś może­cie zro­bić to samo. Odkręć­cie szy­by i zrób­cie vol­ume up!

Czy­taj dalej »Rewind#4: cov­ery