h&m

Zwięźle: moda na fleki

Pewne moty­wy wraca­ją w modzie jak bumerang.

Najpierw wró­ciły ban­dany. Jak­iś czas potem ner­ki a.k.a kołczany prawilnoś­ci. Czyli saszet­ki na pasku mon­towane wokół talii (albo na klac­ie). Zaraz potem, po jakichś pięt­nas­tu lat­ach, w sklepach i na uli­cach zaczęło domi­nować moro.

Jak w zeszłym roku zobaczyłem wysyp „buck­et hatów” czyli baweł­ni­anych czap­ko — kapeluszów, pomyślałem: w przyszłym sezonie wrócą fleki…

Czy­taj dalej »Zwięźle: moda na fleki