hdbeendope

Koncertowy 2k15. Część 3

Przed Wami trze­cia część kon­cer­towa­nia pod­sumowa­nia roku.

Z każdym kole­jnym nieopisanym dotąd kon­certem akapi­ty sta­ją się coraz dłuższe… Jeśli nadal tu ze mną jesteś­cie, to chy­ba nie macie nic innego do roboty.

Tak czy inaczej — jeśli jesteś wyz­naw­cą zasady TL;DR to zapraszam na Kwe­j­ka. A jeśli nadal masz ochotę trochę poczy­tać, to klikaj dalej.

Czy­taj więcej »Kon­cer­towy 2k15. Część 3

HDBeenDope w Poli

  • aks 
  • muzyka

Na pod­staw­ie kon­cer­towych frek­wencji w ostat­nim cza­sie dochodzę do wniosku, że syn­drom inżyniera Mamo­nia wciąż jest tak bard­zo prawdzi­wy… I doty­czy nie tylko głównego nur­tu, ale widoczny jest również w podziemiu.

Ludzie wolą słuchać piosen­ki, które zna­ją. Dlat­ego znani i lubiani, choć nie zawsze na to zasługu­ją, wypeł­ni­a­ją sale kon­cer­towe po brze­gi. A kocury na dorobku wys­tępu­ją dla garst­ki osób.

Ma to swo­je plusy. O czym po raz kole­jny przekon­ałem się w sobotę w Poli.

Czy­taj więcej »HDBeen­Dope w Poli