google

Kwietniowe premiery

Pier­wszy kwiet­nia to co roku doskon­ały czas na obwieszczanie światu swoich spek­taku­larnych pomysłu oraz star­towanie z nowy­mi pro­duk­ta­mi czy usługami.

Dziś kil­ka naj­ciekawszych przykładów z tego, co przewinęło się w internecie.

Czy­taj dalej »Kwiet­niowe premiery

Piąteczka #13

Przy­na­jm­niej dwa punk­ty z dzisiejszej Piątecz­ki mogły­by posłużyć jako mię­so dla osob­nych postów.

Ale Piątecz­ki czyta­cie, a inne rzeczy… niekoniecznie. Zatem — czy­ta­j­cie, komen­tu­j­cie, lajku­j­cie, szeru­j­cie. Czy coś. W każdym razie — ogłaszam week­end. Albo przy­na­jm­niej ogłaszam, że już za moment się zacznie. O.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #13