fullcap

Cap Crap: rodzaje czapek z daszkiem

Ile Ty masz tych czapek?”.

To pytanie wraca­jące niczym bumerang. Licz­ba, którą poda­ję w odpowiedzi nigdy nie jest taka sama. Od daw­na zbier­ałem się, by je wszys­tkie tutaj skatalogować.

Ale zan­im do tego dojdziemy, wyjaśni­jmy sobie kil­ka pojęć. A dokład­niej — dziś w kilku słowach o różni­cach pomiędzy mod­e­la­mi czapek.

Lećmy zatem.

Czy­taj więcej »Cap Crap: rodza­je cza­pek z daszkiem