fallon

Piąteczka #17

Dobra, nie mogłem sobie odmówić…

Co praw­da, zapowiadałem, że nie będzie. Bo siedzę na Inter­net Becie w Rzes­zowie. No więc — niespodzian­ka taka, o.

Choć w dość skró­conej formie.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #17