fail

Przesyłka od T‑Mobile Usługi Bankowe

We wrześniu miną trzy lata od naszego ślubu.

Dwa lata temu pisałem o prze­jś­ci­ach z Pol­bankiem, związanych między inny­mi z aktu­al­iza­cją Karoli danych wynika­jącą ze zmi­any nazwiska. Tekst ten był kon­tynu­acją tem­atu bankowego, który pojaw­ił się tu chwilę wcześniej przy okazji moich prob­lemów z Alior Synkiem, które doprowadz­iły do wypowiedzenia konta.

No więc… oba te tem­aty utworzyły w tym tygod­niu wspól­ny wątek. Trochę nam do śmiechu, trochę do płaczu…

Czy­taj dalej »Przesył­ka od T‑Mobile Usłu­gi Bankowe