ekomersy

Ekomersy

Ci, którzy śledzą moje poczy­na­nia poz­abl­o­gowe wiedzą, że pracu­ję we FreshMailu.

Ci, którzy śledzą te poczy­na­nia trochę dłużej wiedzą, że w zeszłym roku bral­iśmy udzi­ał w konkur­sie Ekomer­sów. I że oga­r­ni­ałem wtedy kam­panię pro­mo­cyjną. Nawet jeśli o tym wiecie, to pozwól­cie, że opowiem o niej w kilku słowach. I o tegorocznej też.

Czy­taj więcej »Ekomer­sy