duit

Sztos Alert #37

Niek­tórzy słucha­jąc dzisiejszego zestaw­ienia westch­ną z radoś­ci, że wró­ciłem na właś­ci­we tory. Westch­nie­nie innych sug­erować będzie zawód, że “znów elektronika”…

A ja wzdy­cham z ulgą. Bo wciąż nieprz­er­wanie od 37 tygod­ni dowożę Wam zestaw pię­ciu świeżych numerów. Smacznego.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #37